Thursday, June 16, 2011

Jenazah Berubah Menjadi Babi Hutan

Seorang anak mendatangi Rasulullah saw sambil menangis. Peristiwa itu sangat mengharukan Rasulullah yang sedang duduk bersama para sahabat yang lain.

"Mengapa engkau menangis wahai anakku?" tanya Rasulullah.

"Ayahku telah meninggal tetapi tidak ada seorang pun yang datang melayat. Aku tidak mempunyai kain kafan. Siapa yang akan memakamkan ayahku dan siapa pula yang akan memandikannya?" tanya anak itu.

Rasulullah saw segera memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk menjenguk jenazah itu. Betapa terperanjatnya Abu Bakar dan Umar melihat mayat itu berubah wujud menjadi seekor babi hutan. Kedua sahabat itu lalu segera kembali melapor kepada Rasulullah saw.

Lantas, Rasulullah saw datang sendiri ke rumah anak itu. Jenazah tersebut didoakan kepada Allah swt sehingga babi hutan itu kembali berubah wujud menjadi manusia. Kemudian Nabi menyembahyangkannya dan meminta sahabat untuk memakamkannya. Betapa herannya para sahabat, saat akan dimakamkan jenazah itu ternyata berubah kembali menjadi babi hutan.

Melihat kejadian itu, Rasulullah saw menanyakan kepada anak itu apa yang dikerjakan oleh ayahnya selama hidup di dunia.

"Ayahku tidak pernah mengerjakan sholat selama hidupnya." jawab anak itu.

Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Para sahabat, lihatlah sendiri. Begitulah akibatnya bila meninggalkan sholat selama hidupnya. Ia akan menjadi babi hutan di hari kiamat."

Subhanallaah... Naudzubillaahi min dzalik!

Sumber : Buku "The Secret Kisah-Kisah Teladan" oleh Abdul Aziz Saefudin

No comments:

Post a Comment